fbpx

Onseker of jy 'n Inkomstebelastingopgawe moet indien?

Beantwoord hierdie eenvoudige vrae en vind uit!

Is enige van die volgende op toepassing op jou vir die belastingjaar 1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018?

  • Het jy enige handel* gedryf in Suid-Afrika?
  • Het jy enige toelae ontvang soos vervoer, bestaansubsidies of kantoordraertoelae? Sien jou IRP5/IT3(a) indien onseker.
  • Het jy fondse gehou in buitelandse valuta of bates buite Suid-Afrika met 'n gekombineerde totale waarde van meer as R225 000 op enige stadium gedurende die belastingjaar?
  • Het jy kapitaalwins of kapitaalverlies van meer as R40 000 getoon?
  • Was enige inkomste, 'n kapitaalwins uit fondse in buitelandse valuta of bates buite die Republiek aan jou toegeskryf?
  • Het jy enige regte in 'n Beheerde Buitelandse Maatskappy?
  • Het jy 'n inkomstebelastingopgawe ontvang of is jy gevra om 'n inkomstebelastingopgawe vir die belastingjaar in te dien?

* Die term "handel" om uit te vind of 'n opgawe ingedien moet word, beteken elke beroep, handel, besigheid of onderneming, insluitend die verhuring van enige eiendom, maar uitsluitend enige indiensneming.

As jy enige van die antwoorde op die bladsy wil verander, moet jy die bladsy verfris.

Vrywaring:
Wat in hierdie vraelys vervat is, is slegs ‘n riglyn en word nie as ‘n regsverwysing beskou nie, en dit is nie ‘n bindende beslissing nie. Die vraelys vervang nie wetgewing nie, en lesers wat twyfel oor enige aspek van die inligting wat in die vraelys verskyn, moet na die toepaslike wetgewing verwys, of ‘n mening van ‘n toepaslike gekwalifiseerde persoon soek. As jy onseker is of jy ‘n opgawe moet indien of nie, word dit aanbeveel dat jy ‘n opgawe indien.

Start typing and press Enter to search