fbpx

Professionele menslike hulpbron-dienste

HRMconnect is ‘n menslike hulpbronne konsultasie maatskappy en lid van die BVSA Groep, wat omvattende ervaring in strategiese Menslike Hulpbronbestuur (MHB) het.

Ons het ons kennis van die mark en gespesialiseerde vaardighede gekombineer om die volgende innoverende dienste te lewer:

Menslike hulpbronbestuur en uitkontraktering

Menslike hulpbronne funksies word dikwels geadministreer sonder die nodige vaardighede en kennis om werknemerverhoudinge effektief te fasiliteer om die sodoende risiko’s vir die werkgewer en werknemer te beperk.

Ons dienste:
Ons bied ‘n volledige menslike hulpbron bestuursfunksie teen ‘n vaste fooi. Ons dienste sluit werwing en oriëntering , organisatoriese ontwerp, beleide en prosedures, opleiding en ontwikkeling, prestasiebestuur asook salarisadministrasie en voldoening aan al die verwante statutêre vereistes, tyd en bywoning, standaard bedryfsprosedures, die BBSEB en billikheidontwikkeling en voorleggingprosedures, arbeidsverhoudinge, en operasionele beroepsveiligheid in.

Prestasiebestuur is ‘n proses wat die implementering van die organisatoriese strategie meet. Dit is ook ‘n bestuursinstrument om te beplan vir prestasie, monitering, regstellende aksie en beloningprestasie. Ons implementeer prestasie op alle vlakke, gerugsteun deur sagteware wat aangepas kan word vir enige kliënt se spesifieke behoeftes.

Werwing en oriënteringsprosedures

Werknemers is die belangrikste bate van enige besigheid en dit is belangrik om werknemers aan te stel wat by die organisasiekultuur inpas en wat die nodige vaardighede en ondervinding het om die werk te kan verrig.

Ons dienste:
Ons kan help met die werwing en / of seleksie prosesse, oriënterings administrasie, oriënterings opleiding en motivering, die opstel van dienskontrakte wat voldoen aan wetlike en besigheidsvereistes asook die hantering van assesseringsentrums.

 

Organisatoriese ontwerp

Hierdie proses ondersteun die identifisering van oneffektiewe werksprosesse, prosedures, strukture en stelsels, help om dit met huidige besigheidsvereistes en doelwitte te belyn en om planne te ontwikkel om besigheidsprosesse te verbeter en te implemneteer. “n Goed ontwikkelde organisatoriese struktuur sal elke funksie wat benodig word om die besigheid se strategie te kan implementeer, die behoeftes van kliente aan te spreek en veranderlike omstandighede kan akkomodeer, in ag neem.

Ons dienste:
Evalueer en herontwerp van organisasiestrukture, pos analise, posgraderings, posbeskrywings, vergoedingstrukture, prestasiebestuur en -meting, en standaard bedryfstelselprosedures.

SOP’s, beleide en prosedures

Standard bedryfsprosedures (SOP’s) is prosesse van ʼn organisasie wat ontleed en gedokumenteer word om konsekwente dienslewering te verseker.

SOP’s kan gebruik word as verwysings materiaal tydens opleiding en as kapasiteringshulpmiddels gebruik word. Dit verhoog effektiwiteit en konsekwente werksverrigting, beperk ewige rompslomp, nakoming van beleide en die werkomskrywing dien as basis vir posbeskrywings en prestasiebestuur.

Ons dienste:
Ons kan die ontwikkeling van SOP’s in ‘n gestandaardiseerde formaat fasiliteer of die SOP’s namens ‘n kliënt  opstel en/of hersien.

Hersiening en ontwikkeling van MHB-beleid, prosedures en kontrolelyste.

Opleiding en ontwikkeling

Organisatoriese ontwikkeling is ‘n groeiende veld in MHB waar ons navorsing, teorie, en praktiese ondervinding kombineer om die ontwikkeling en doeltreffendheid van mense te ondersteun om volhoubare organisatoriese prestasie te verseker.

Ons dienste:
Ons werk nou saam met ons kliënte op ons projekte om volhoubare prestasieverbetering te verseker. Dit sluit in organisatoriese herontwerp, vaardigheidsoudits, fasilitering van die werkplekvaardigheidsplan en hulp met indiening van eise aan SETA’s, mentorskap en ontwikkeling, internskap programme en werknemerwelstand.

Vir meer inligting besoek: www.hrmconnect.co.za

Start typing and press Enter to search