fbpx

Aflaaibare dokumente

Vind asseblief hieronder BVSA-riglyne met betrekking tot verskeie relevante onderwerpe. Hierdie publikasies is tans slegs in Engels beskikbaar vir verwysingsdoeleindes. Kontak asseblief u plaaslike BVSA-verteenwoordiger vir meer inligting of spesifieke navrae.

B-BBEE Gids

Die inligting wat omvat word in hierdie gids is ‘n samevatting van die belangrikste bepalings wat vervat word in die Wysigingswet op BBSEB, 2013 (Wet 46 van 2013) wat op 24 Oktober 2014 in werking getree het, asook die gewysigde kodes van goeie praktyk wat in Mei 2015 in werking getree het. Die gids gee ‘n algemene oorsig van die gewysigde kodes om meer lig te skyn op die aspekte wat ter sprake is wanneer dit kom by bemagtiging.

Wet op Verbruikersbeskerming

Hierdie gids is ‘n sak grootte gids wat gebruik kan word as verwysing vir verbruikers, sake-eienaars, direkteure, adverteerders, bemarkingskonsultante, kettingwinkels en almal wat betrokke is by die verskaffing van goedere en dienste. Hierdie wet raak feitlik elke onderneming wat in Suid-Afrika handel dryf, sowel as vrywillige organisasies. Die doel van die wet is om kwesbare verbruikers te beskerm en daarom is kennis van die verbruiker se regte noodsaaklik.

Direkteursgids

Die inligting in hierdie handleiding is ‘n samevatting van enkele van die sleutel kwessies wat direkteure en beamptes van maatskappye raak en bied ook ‘n oorsig van toepaslike wetgewing. Met die verbeting van standaarde vir korporatiewe bestuur, moet en meer verantwoordbaar en deursigtig reageer teenoor belanghebbendes en die gemeenskap. Direkteure en beamptes moet kennis dra van korporatiewe wetgewing wat hulle industrie raak.

Belastinggids 2019/2020

Die BVSA-belastinggids is saamgestel om ‘n samevatting van die belangrikste belasting-, heffings- en heffingverwante inligting vir 2019/20 te gee.

Akte van Inlywingsgids

Hierdie handleiding is bedoel om te dien as ‘n riglyn vir die opstel van ‘n nuwe akte van Inlywing (afgekort na MOI vir Memorandum of Incorporation) soos vereis deur die Wet.

Boedelbeplanning

Die inligting hierin bevat die belangrikste beginsels vir boedelbeplanning. Boedelbeplanning behels nie net beplanning vir afsterwe nie, maar ook beplanning gedurende u leeftyd – van finansiële beplanning, gesondheidsbeplanning, huweliksvoorwaardekontrakte, inkomstebelasting en besigheidsbeplanning tot en met buitelandse beplanning en beplanning vir aftrede – al hierdie vorm deel van omvattende boedelbeplanning.

Etiek-gids

Die inligting wat omvat is in hierdie gids is ‘n samevatting van belangrike konsepte, kwessies en primêre besigheidsuitdagings, wat verband hou met werksplek-etiek. Die gids strek verder as net ‘n lys moets en moenies en bied ‘n meer omvattende begrip van werksplek-etiek. Die gids poog om effektiewe bestuur van etiek in die werksplek moontlik te maak.

Maatskappywetgids nr.71

Die inligting hierin bevat ‘n samevatting van die belangrikste konsepte, kwessies en primere besigheidsuitdagings wat verband hou met etiek in die werksplek. Die gids strek verder as ‘n lys ‘moets’ en ‘moenies’ om ‘n meer omvattende begrip van werksplek etiek te bied. Die gids is daarop gemik om die effektiewe bestuur van etiek in die werksplek moontlik te maak.

Eiendom- & Belastinggids

Hierdie gids is ‘n samevatting van huidige wetgewing, begrotingsvoorstelle en inligting wat verband hou met eiendom.

Volhoubaarheidsgids

Die inligting wat hierin vervat word, is ‘n samevatting van die belangrikste konsepte en uitdagings wat die besigheid, die regering en die individu in die gesig staar met betrekking tot omgewingskwessies van ons planeet, sosiale verantwoordelikheid, korporatiewe bestuur en die konsep van volhoubare sakepraktyke.

Start typing and press Enter to search